Våra första bivaxljus ❤️

Nu kan vi lägga till ljusproduktion på cv:t! Bivax är ett helt naturligt material som våra bin tillverkar för att förvara sin honung i inne i kupan. Vaxet tvättas och renas med speciella metoder och har lång livstid i biodlingen, så det är en dyrbar produkt.

I är hade vi dock ett bra överskott på bivax och bestämde oss för att tillverka ljus för att ha med på årets julmarknader.

Ljusen brinner så fint och doftar för oss ren och skär sommar: exakt så här luktar det när man öppnar bikupan ❤️
Vi tillverkar ett par hundra av varje sort och så länge de finns kvar säljer vi även ett gäng i Honungskiosken i Timmelsta.