Tillsammans skapar vi växtkraft i Västmanland

Lantbrukare, bärodlare eller trädgårdsfantast? Då vet du att för en bra skörd krävs extra pollinatörer. 

Det finns många anledningar att anlita honungsbin att utföra pollineringen på din odling. Behovet av pollinerande bin är i dag större än någonsin. Med dagens minskade antal vilda bin sker pollineringen inte längre ”av sig själv” i samma utsträckning som förr, och grödor och spannmål blir lidande med mindre skördar och sämre avkastning.

Växtligheten och bina behöver varandra, och ibland kan vi behöva hjälpa naturen på traven genom att föra bina och växterna närmare varandra. På ett pollineringsuppdrag placerar vi ett överenskommet antal av våra bisamhällen på din odling för att ge dina växter en boost i tillväxt. Med honungsbin i arbete på till exempel ett rapsfält kan du som lantbrukare öka skörden med upp till 20 procent. 

Hör av dig till oss för pris, konsultation eller bokning.

Timmelsta 2, 725 92 Västerås
+46730489239  info@timmelsta.se