Timmelsta honung är en yrkesbiodling i Dingtuna, Västerås, som startades 2019 av Ervin och Ellinore Wolf.

Med en gemensam passion för bin och entreprenörskap har vi vuxit till att bli en självklar leverantör av lokal honung i Västmanland. Våra bigårdar växer i antal varje år, och vi är stolta över våra samarbeten med lokala lantbrukare och privatpersoner som anlitar oss för att utföra pollineringsuppdrag.

Honungsflödet är det bultande hjärtat i verksamheten och alla delar i honungsproduktionen utförs självklart i Västmanland. Här pollinerar bina växterna, här produceras och utvinns honungen, och här förpackas den.

Vi värnar den lokala närmiljön som är i stort behov av fler pollinatörer – och samtidigt som våra bin pollinerar omgivningen tillverkar vi honung av bästa kvalitet. 

I dag finns Timmelsta honung hos flera lokala butiker och återförsäljare. I Timmelsta utanför Västerås finns även vår lilla butik Honungskiosken där du kan handla alla våra produkter året om.


Timmelsta 2, 725 92 Västerås