Utbildning och gesällbrevet klart!

Efter ett års års yrkesstudier på Fristads folkhögskola, på programmet yrkesbiodling, har jag nu fått mitt gesällbrev.
Det ska naturligtvis hängas upp på väl synlig plats 🙂

Det är inte ett krav att ha utbildning för att arbeta som yrkesbiodlare, och flera i kursen hade redan jobbat i många år med sina biodlingar och valde liksom jag ändå att göra den. Och det var ett bra beslut. Det här året har varit värdefullt och gett många nya insikter, massor av kunskap och ett helt nytt nätverk som kommer bli viktigt för framtiden.

I helgen avslutades utbildningen med gesällbrevsutdelning i Nässjö.

/ Ervin