Nyhet: Lindhonung – vår första sorthonung

Lagom till jul har vi äran att presentera en ny medlem i Timmelstafamiljen, vår första sorthonung: Lindhonung, 350 gram.

Sorthonung är honung där nektarn och pollen som bina hämtar in vid tillverkningen av honungen i huvudsak från en viss sorts växt. Detta kan biodlare på olika sätt styra för att ge honungen önskvärd smak och karaktär. Nektar och pollen från vissa blommande växter ger honungen smaker som är mycket typiska för sin art, och lindträd är just en sådan.

Vid produktionen av sorthonung begränsar vi bina i tid och avstånd så att de hämtar in sin nektar och pollen från, i det här fallet, lindträdsblomning i rätt tid. (Än mer specifikt; lindarna i naturreservatet på Strömsholm.)
Vid en noggrann pollenanalys som görs efter slungningen ser vi exakt vilka dragväxter bina hämtat in pollen från.

Lindhonungen har en typisk mild men blommig mintsmak som är otroligt god. 😍

Än så länge säljer vi den bara genom beställning!