Hur funkar pollinering?

Ståndare, pistiller, bin och honung, hur hänger allt ihop egentligen?